• 2
  • 3
  • 1(1)
  • නම්‍යශීලී LED ටේප් නියත ධාරා මාලාව

    නම්‍යශීලී LED ටේප් නියත ධාරා මාලාව

    නිෂ්පාදන විස්තරය තනි මාර්ග ඩිමර් වර්ණ මාලාවේ පරාසය 2000K-3000K වේ.නිෂ්පාදන ප්‍රධාන වශයෙන් ගෘහ වෙළඳපොලේ භාවිතා වන අතර බලය 20W ට වඩා අඩුය.ඒවා සාම්ප්‍රදායික අඳුරු බල්බ ලාම්පු සහ හැලජන් ලාම්පු සඳහා සෘජු ප්‍රතිස්ථාපන වේ.යෙදුම: ගෘහ භාණ්ඩ වෙළඳපොළ - ගෘහස්ථ ස්ථාන පහන්, බිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, ඇඳ අසල මේස ලාම්පු සහ යනාදිය මත පදනම් වූ ප්‍රධාන විශේෂාංග ●ඉහළ CRI / Rf/ Rg දර්ශකය (TM-30-18) ●උපරිම ධාවන දිග මීටර් 5 ●සම්පූර්ණ වර්ණාවලිය LED 2835 ●නිල ඇඳුම...